Over Remon

Remon"Het is een voorrecht om mee te mogen werken aan het fundament dat elk mens en team in zich heeft. Samen creëren we een klimaat van overzicht, flexibilteit en balans waarin slagvaardig keuzes gemaakt kunnen worden. Geen uitdaging is dan te groot."

Van oorsprong is Remon Zwaan (1968) projectleider. Zijn werkervaring heeft hij met name opgebouwd als productie- en opnameleider bij Joop van den Ende Televisie en Theaterproducties. In die rol kreeg hij te maken met allerlei bijzondere vraagstukken. Hij deed ervaring op met verschillende organisatieveranderingsprocessen en kreeg een breed inzicht in groepsprocessen. De grote verscheidenheid aan persoonlijkheden, tijdsdruk en werkmethoden inspireerden hem om zijn kennis hierover verder te ontwikkelen. Later werd hij directeur/eindredacteur van een a-typische online onderneming Startkabel.nl waarbij hij met een team thuiswerkers nieuwe uitdagingen moest aangaan inzake communicatie en motivatie.

Remon is als gediplomeerd coach in staat om de bagage dat ieder mens en team met zich meedraagt goed in te schatten en overzicht te scheppen. In zijn gereedschapskist heeft hij een breed aantal methodieken, vaardigheden en technieken verzameld die jou zeker kunnen ondersteunen.

 

Wil je eerst kennismaken? Een afspraak is zo geregeld.

SMS/Whatsapp: 06 - 247 39 212
Mail: info@trajectcoach.nl

Klik hier voor het contactformulier